Gabrielle Roth on kehittänyt 5Rytmille eri karttoja, joiden avulla voimme tutkia eri puolia itsestämme, ihmisenä olemisesta ja elämästä.

Nämä eri “kartat” eli 5Rytmin tasot tarjoavat perspektiivin eri inhimillisen elämän osa-alueisiin: fyysiseen kehoon, tunteisiin, mieleen sekä perhesuhteisiin ja omaan elämänhistoriaan. Tanssimalla aaltoja yhä uudestaan ja uudestaan näiden eri tasojen läpi pääsemme pikkuhiljaa lähemmäksi ja lähemmäksi sitä, keitä todella olemme.

“Aallot muodostavat kuvioita. Kuviot sykkivät ja liikkuvat rytmeinä.

Tätä kaikkea ihminen on: energiaa, aaltoja, kuvioita, rytmejä.
Ei sen enempää, ei sen vähempää.

Ihminen on tanssi.”

– Gabrielle Roth

5Rytmin eri tasot

Waves

Fyysinen keho, hengitys ja liike

Cycles

Omat perhesuhteet ja koko elämänkaari kehdosta kuolemaan

Heartbeat

Tunteiden tanssi: pelko, viha, suru, ilo, myötätunto

Mirrors

Selkeys ja läsnäolo: Työskentelyä oman mielen ja egon kanssa

Tanssi

Avarampaan elämään