5Rytmin eri tasot

Näkökulmia inhimillisyyteen ja karttoja keholliselle tutkimusmatkalle

Gabrielle Roth on kehittänyt 5Rytmille eri ”karttoja”, joiden avulla voimme tutkia eri puolia itsestämme, ihmisenä olemisesta ja elämästä.

Perustunnit ovat aina ns. Waves-tasoa eli niissä keskitytään kehoon, fyysiseen liikkeeseen ja oman tanssin löytämiseen.

Viikonlopputyöpajat ovat syventäviä kursseja, jotka ovat joko Waves-tason kursseja tai sitten kokeneemmille 5Rytmin tanssijoille tarkoitettuja Heartbeat (tunteet), Cycles (oma elämänkaari sekä suhteet vanhempiin) ja Mirrors (mieli ja sen ymmärtäminen) –tason kokonaisuuksia. Lisäksi on myös ”God, Sex & The Body”, joka hieman harhaanjohtavasta nimestään huolimatta on työskentelyä erilaisten arkkityyppien sekä feminiinin ja maskuuliinin kanssa; ja miten nämä kaikki ilmentyvät meissä (sukupuolesta riippumatta), eri tilanteissa ja eri elämänvaiheissa.

Tasot eivät sinänsä ole hierarkkisessa suhteessa keskenään, vaan pikemminkin erilaisia näkökulmia, joissa on erilainen fokus. Ne toimivat ikään kuin karttoina kehollisille matkoille, joissa tutkimme ihmienä olemisen eri puolia. 5Rytmin perusrakenne eli aallot ja rytmit kulkevat mukana kaikkien tasojen läpi. Tanssi, liike, keho ja hengitys ovat välineinä kaikilla tasoilla.

Karoliina on Waves-tason opettaja. Tällä hetkellä Suomessa on tarjolla sekä Waves- että Heartbeat -tason työpajoja. Tammy Bursteinin Cycles-työpaja oli Helsingissä vuonna 2018. Alex Mackayn God, Sex & The Body -työpaja tulee Helsinkiin kesäkuussa 2019.

Waves

Fyysinen keho, hengitys ja liike

Cycles

Omat perhesuhteet ja koko elämänkaari kehdosta kuolemaan

Heartbeat

Tunteiden tanssi: pelko, viha, suru, ilo, myötätunto

Mirrors

Selkeys ja läsnäolo: Työskentelyä oman mielen ja egon kanssa