5Rytmiä

5Rytmiä on kokonaisvaltainen, hyvin matalan kynnyksen liikuntalaji sekä kehollisen läsnäolon harjoitus. Se on on luovan tanssin ja tanssimeditaation menetelmä, jossa voi unohtaa suoritus- ja esiintymispaineet. Koreografiaa tai askelsarjoja ei ole, vaan liike on improvisoitua ja jokaisen itsensä näköistä.

Selkeä, yksinkertainen rakenne johdattelee oman ainutlaatuisen liikkeen ja ilmaisun äärelle. 5Rytmiä sopii kaikille iästä, sukupuolesta, kehotyypistä tai liikunnallisesta taustasta riippumatta. Liike on monipuolista, vaihtelevaa ja mukautettavissa oman kehon tarpeiden mukaan. Tanssiessa kunto kohoaa huomaamatta ja nautinnollisesti.

Harjoituksen rakenne:

aalto ja rytmit

5Rytmiä muodostuu viidestä eri ”rytmistä” eli liikelaadusta, jotka raamittavat kehollista tutkimusmatkaa ja laajentavat liikkeellistä sanavarastoa. Viisi eri rytmiä ovat nimeltään flowing, staccato, chaos, lyrical (suom. lyyrinen) ja stillness (suom. hiljentyminen). Rytmit ovat riittävän yksinkertaisia, että ne ovat kenen tahansa koettavissa ja löydettävissä, ja riittävän laajoja, että tutkittavaa riittää loppuelämäksi. Yhdessä rytmit muodostavat ”Aallon”, eheän kokonaisuuden, joka muodostaa pohjan ja kaaren koko harjoitukselle. Vaikka tanssi on joka kerta erilainen kokemus, Aallon struktuuri kannattelee meitä yhä uudelleen ja uudelleen.

Aallon läpi tanssiminen on hauskaa, hikistä ja vapauttavaa. Tanssi on kuin sisäinen siivous, joka huuhtoo kirkkaaksi. Tule tunnille kokemaan tanssin upea voima: astu omaan virtaan (flowing), herätä koko olemuksesi henkiin ja selkeytä ilmaisuasi (staccato), pura paineet harteiltasi ja tyhjennä turha mielestäsi (chaos), anna luovuuden kukkia (lyrical) ja hidasta, hiljenny ja löydä lepoa liikkeessä (stillness).

”Liike ja hengitys
ovat portteja läsnäoloon”

– Karoliina Valontaival –

Kokonaisvaltaisuus

5Rytmiä liikuttaa niin kehoa, mieltä kuin sieluakin. Harjoituksessa yhdistyy monia eri osa-alueita:

Tanssin tutkitut terveysvaikutukset

Tanssia on viime vuosina alettu tutkia enemmän sekä liikunnallisten että mielenterveydellisten hyötyjen vuoksi. Nämä tutkimustulokset eivät ole spesifisti pelkästään 5Rytmiin liittyviä, mutta liittyvät hyvin vahvasti tähän tanssilajiin. Tanssi tekee hyvää, monella tasolla!

Gabrielle Roth. Kuvaaja: Robert Ansell.

Gabrielle Roth ja globaali tanssiyhteisö

5Rytmiä (eli 5Rhythms®) on amerikkalaisen Gabrielle Rothin luomus ja elämäntyö 1960-luvulta lähtien. Hän oli opettaja, tanssija, teatteriohjaaja, muusikko ja uranuurtaja tietoisen tanssin kentällä.

5Rytmiä on maailmanlaajuinen yhteisö. Tanssijoita on kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa yli 70 maassa. Sertifioituja opettajia on maailmalla reilusti yli 500 (Suomessa tällä hetkellä vain yksi, eli Karoliina). Tanssin liikekieli muodostaa sillan kulttuurirajojen yli: sanattomassa dialogissa voimme löytää jotain yleisinhimillistä yhteyttä itseemme ja toisiimme.

5Rytmiä-harjoituksen eri tasot

5Rytmiä-harjoitus pitää sisällään myös eri tasoja tai näkökulmia ihmisenä olemisen tutkimiseen. Gabrielle Roth kutsui näitä tasoja “kartoiksi”, joiden avulla voi suunnistaa omalla elämänmittaisella tutkimusmatkalla. Harjoituksen perusrakenne (eli Aalto) ja viisi eri rytmiä ovat punaisena lankana kaikilla tasoilla.

Kaikki tunnit ovat aina Waves-tasoa – sekä myös useat syventävät työpajat ja kurssit. Muut “tasot” ovat viikonlopputyöpajoja, jotka edellyttävät riittävää aiempaa kokemusta 5Rytmistä (ennakkovaatimukset ilmoitetaan aina kunkin kurssin yhteydessä), koska materiaali on hieman vaativampaa.

WAVES

WAVES

fyysinen keho, liike ja hengitys. Oman liikkeen löytäminen ja siitä nauttiminen. Waves-taso on tanssin alku ja juuri ja perusta kaikelle muulle.

HEARTBEAT

HEARTBEAT

tunteiden ruumiillisuus ja tunnetaidot: pelko (flowing), suuttumus tai viha (staccato), suru (kaaos), ilo (lyyrinen) ja myötätunto (hiljentyminen).

CYCLES

CYCLES

oman elämänkaaren ja perhesuhteiden tutkiminen tanssien: syntymä ja vauvaikä (flowing); lapsuus (staccato); murrosikä (kaaos); aikuisuus (lyyrinen); vanhuus ja kuolema (hiljentyminen).

MIRRORS

MIRRORS

mielen ymmärrystä ja peilausta tanssin, hengityksen ja liikkeen keinoin. Tietoisuustaitojen ja itseymmärryksen kehittämistä.

GOD, SEX & THE BODY

GOD, SEX & THE BODY

käsittelee Gabrielle Rothin luomia arkkityyppejä. Tutustumme eri puoliin itsestämme ja leikittelemme niiden kanssa.