fbpx

Mitä on 5Rytmiä?

5Rytmiä on kokonaisvaltainen, hyvin matalan kynnyksen liikuntalaji sekä kehollisen läsnäolon harjoitus. Se on on luovan tanssin ja tanssimeditaation menetelmä, jossa voi unohtaa suoritus- ja esiintymispaineet. Koreografiaa tai askelsarjoja ei ole, vaan liike on improvisoitua ja jokaisen itsensä näköistä.

Selkeä, yksinkertainen rakenne johdattelee oman ainutlaatuisen liikkeen ja ilmaisun äärelle. 5Rytmiä sopii kaikille iästä, sukupuolesta, kehotyypistä tai liikunnallisesta taustasta riippumatta. Liike on monipuolista, vaihtelevaa ja mukautettavissa oman kehon tarpeiden mukaan. Tanssiessa kunto kohoaa huomaamatta ja nautinnollisesti.

5Rytmiä on juuri oikea paikka sinulle, jos haluat:

 • Löytää kokonaisvaltaisen liikunnan lajin, jossa ei ole suoritus- tai esiintymispaineita
 • Purkaa mielen kuormitusta, kesyttää kiireet, pehmentää fyysisiä jännityksiä ja vapauttaa stressiä
 • Löytää tien omaan kehoon ja oppia kuuntelemaan kehosi viestejä  
 • Kehittää positiivista suhdetta omaan kehoon
 • Tutustua itseesi kokonaisvaltaisesti, kehittää ja syventää itsetuntemusta sekä löytää itsemyötätuntoa
 • Rohkaistua olemaan oma autenttinen, ainutlaatuinen itsesi
 • Löytää selkeyttä ja kirkkautta arkeen, valintoihin, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen
 • Herättää luovuutesi ja purkaa luovuuden tiellä olevia esteitä
 • Harjoitella kiireettömyyttä, hidastamista, kehollista läsnäoloa ja tanssillista meditaatiota, mindfulnessiä liikkeessä.

  Flowing
  Staccato
  Chaos
  Lyrical
  Stillness

  Yhdessä viisi eri rytmiä
  muodostavat Aallon

  5Rytmin perusrakenne:

  aalto ja rytmit

  5Rytmiä muodostuu viidestä eri ”rytmistä” eli liikelaadusta, jotka raamittavat kehollista tutkimusmatkaa ja laajentavat liikkeellistä sanavarastoa. Viisi eri rytmiä ovat nimeltään flowing, staccato, chaos, lyrical (suom. lyyrinen) ja stillness (suom. hiljentyminen). Rytmit ovat riittävän yksinkertaisia, että ne ovat kenen tahansa koettavissa ja löydettävissä, ja riittävän laajoja, että tutkittavaa riittää loppuelämäksi.

  Yhdessä rytmit muodostavat ”Aallon”, eheän kokonaisuuden, joka muodostaa pohjan ja kaaren koko harjoitukselle. Aallon kaaren aikana liikkeen intensiteetti nousee ja laskee, opimme aktivoimaan ja rauhoittamaan kehoa ja mieltä. Jokaisessa rytmissä on myös mahdollisuus säädellä liikettä omien tarpeiden mukaisesti. Vaikka tanssi on joka kerta erilainen kokemus, Aallon struktuuri kannattelee meitä yhä uudelleen ja uudelleen. 

  Flowing

  Flowing-rytmissä tutkitaan soljuvaa, virtaavaa liikettä. Samalla liikkeen kautta opetellaan mm. liikkeen ja hengityksen dialogia, kehon ja itsen kuuntelua, virittäytymistä, maadoittumista, pehmentymistä ja herkistymistä.

  Staccato

  Staccato-rytmissä etsitään liikkeelle suuntaa, selkeitä muotoja, raameja ja rytmiä. Samalla liikkeen kautta voidaan tutkia mm. itseilmaisua, rajoja, oman voiman löytämistä ja tilan ottamista.

  Chaos

  Pura paineet harteiltasi ja tyhjennä turha mielestäsi! Kaaos-rytmi on irti päästämisen, kontrollista luopumisen ja antautumisen harjoitus fyysisesti ja kehollisesti liikkeen avulla. Toisaalta se on tanssi, jossa voimme harjoitella, miten ottaa vastaan ja sietää epävarmuutta, muutosta, kaaottisuutta, keskeneräisyyttä – sekä navigoida näiden läpi.

  Lyrical

  Lyyrinen-rytmi on keveys ja helpotus kaaoksen jälkeen, sateenkaari myrskyn jälkeen, kukka joka kurottautuu maasta keväällä talven jälkeen. Lyyrinen kutsuu keventymään sekä löytämään leikkisää, spontaania ja vapautunutta liikettä ja yhteyttä omaan luovuuteen.

  Stillness

  Hiljentymisen rytmissä harjoittelemme kehollisesti hidastamaan tahtia, rauhoittumaan ja asettumaan. Stillness johdattelee myös löytämään armollisuutta sekä olemaan hiljaisuuden ja tyhjyyden äärellä.

  Yksin, yhdessä ja yhteisöllisesti

  5Rytmiä on yhteisöllinen harjoitus, jossa niin yksilön kuin ryhmän luovuus pääsee kehittymään. 5Rytmiä-harjoitukseen sisältyy olennaisena osana tanssimista yksin, parin kanssa, pienryhmässä sekä koko ryhmässä. Nämä tarjoavat eri perspektiivejä siihen miten olemme yhteydessä itseemme ja liitymme toisiin. Oma tanssi tutustuttaa omaan itseen ja omaan liikkeeseen. Yhteinen tanssi on usein synergistinen kokemus, jossa voimme löytää jotain, mitä ei ole mahdollista löytää yksin. Se voi antaa uusia suuntia, oivalluksia ja mahdollisuuksia. Jaettu tanssi on myös oivallinen tilaisuus harjoittaa sanatonta kommunikaatiota ja tutustua toiseen aivan uudella tavalla. Jaetusta tanssista voi löytää paljon iloa. 

  Toisinaan voi yhdessä tanssiminen tuntua haastavalta ja vieraalta – tämäkin on normaalia ja tervetullut kokemus, jota voi tutkia. Toisinaan voi olla toisin päin: yksin tanssiminen olla haastavaa. Pari- tai ryhmäharjoituksiin, kuten mihinkään muuhunkaan 5Rytmin tunnilla, ei pakoteta ketään. Se on mahdollisuus. Mitä enemmän tanssii, sitä enemmän oivaltaa näiden eri vuorovaikutuksen tasojen merkityksen (yksin – parin kanssa – ryhmässä) ja mitä kukin taso voi antaa oman liikkeen ja luovuuden tutkimiselle. 5Rytmiä-harjoitus antaa kipinän yhteydelle ja luo yhteisöllisyyttä, koska vaikka tanssimme yksin, olemme osa ryhmää ja kollektiivista kokemusta. Ryhmä kannattelee ja inspiroi monella tapaa. Yhteisöllisyys kumpuaa myös moninaisuudesta ja moniäänisyydestä: olemme erilaisia, mutta tanssin kautta löydämme jotain jaettua inhimillistä kokemusta.

  5Rytmiä-harjoituksen eri tasot:

  monia näkökulmia inhimillisyyteen

  5Rytmiä-harjoitus pitää sisällään myös eri tasoja, joiden avulla voimme tutkia itseämme, elämäämme ja ihmisenä olemista: keho, tunteet, mieli, vuorovaikutus ja ihmissuhteet sekä oma elämänhistoria. Gabrielle Roth kutsui näitä tasoja “kartoiksi”, joiden avulla voi suunnistaa omalla elämänmittaisella tutkimusmatkalla. Vaikka fokus ja tulokulma vaihtelevat näiden eri tasojen välillä, harjoituksen perusrakenne (eli Aalto) ja viisi eri rytmiä kulkevat punaisena lankana kaikissa.

  Kaikki tunnit ovat aina Waves-tasoa – sekä myös useat syventävät työpajat ja kurssit. Muut “tasot” ovat viikonlopputyöpajoja, jotka edellyttävät riittävää aiempaa kokemusta 5Rytmistä (ennakkovaatimukset ilmoitetaan aina kunkin kurssin yhteydessä), koska kurssit ovat sisällöltään vaativampia.

  WAVES

  WAVES

  Fyysinen keho, liike ja hengitys. Oman liikkeen löytäminen ja siitä nauttiminen. Omaan hengitykseen tutustuminen. Waves-taso on tanssin alku ja juuri ja perusta kaikelle muulle.

  HEARTBEAT

  HEARTBEAT

  Tunteiden ruumiillisuus ja tunnetaidot: pelko (flowing), suuttumus tai viha (staccato), suru (kaaos), ilo (lyyrinen) ja myötätunto (hiljentyminen).

  CYCLES

  CYCLES

  Oman elämänkaaren ja perhesuhteiden tutkiminen tanssien: syntymä ja vauvaikä (flowing); lapsuus (staccato); murrosikä (kaaos); aikuisuus (lyyrinen); vanhuus ja kuolema (hiljentyminen).

  MIRRORS

  MIRRORS

  Mielen ymmärrystä ja peilausta tanssin, hengityksen ja liikkeen keinoin. Tietoisuustaitojen ja itseymmärryksen kehittämistä.

  GOD, SEX & THE BODY

  GOD, SEX & THE BODY

  käsittelee Gabrielle Rothin luomia arkkityyppejä. Tutustumme eri puoliin itsestämme ja leikittelemme niiden kanssa.

  Gabrielle Roth. Kuva: Robert Ansell.

  Gabrielle Roth ja globaali tanssiyhteisö

  5Rytmiä (eli 5Rhythms®) on amerikkalaisen Gabrielle Rothin luomus ja elämäntyö 1960-luvulta lähtien. Hän oli opettaja, tanssija, teatteriohjaaja, muusikko ja uranuurtaja tietoisen tanssin kentällä.

  5Rytmiä on maailmanlaajuinen yhteisö. Tanssijoita on kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa yli 70 maassa. Sertifioituja opettajia on maailmalla reilusti yli 500 (Suomessa tällä hetkellä vain yksi, eli Karoliina). Tanssin liikekieli muodostaa sillan kulttuurirajojen yli: sanattomassa dialogissa voimme löytää jotain yleisinhimillistä yhteyttä itseemme ja toisiimme.

  Energy moves in waves.

  Waves move in patterns.

  Patterns move in rhythms.

  A human being is just that:

  energy, waves, patterns, rhythms.

  Nothing more. Nothing less.

  A dance.

  – Gabrielle Roth –