fbpx

TIETOSUOJA-SELOSTE JA REKISTERIOTE

 

1. TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Dancing From Within kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietosi suojaamiseen.

Käyttämällä Dancing From Within -yrityksen tarjoamia palveluja (valontaival.com -sivusto, postituslista, mobiilisovellukset, sosiaalinen media, verkkokurssit) sekä DigitalBooker-ajanvarausjärjestelmää osoitteessa varaaheti.fi/5rytmia annat luvan henkilötietojesi keräämiseen ja käyttämiseen alla mainituilla tavoilla, jotta voimme tarjota sinulle sujuvia ja toimivia palveluja. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tietosuojaselosteesta, tämän sivuston toiminnasta tai omasta toiminnastasi sivustolla, olethan yhteyksissä yhteydenottolomakkeemme kautta.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1.1. Rekisterinpitäjä

Dancing From Within
Untamontie 8 C 27
00610 Helsinki
Y-tunnus 2797853-5

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Karoliina Valontaival / Dancing From Within
050 567 3720
info@valontaival.com

 

1.2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteriin kuuluvat kaikki asiakkaat jotka ovat:

 • varanneet palveluja ja luoneet sitä varten tilin ajanvarausjärjestelmään (jäljempänä Digital Booker). Koska käsittelemme maksuja, on asiakastilin luominen palvelun varaamisen yhteydessä pakollista.
 • tilanneet uutiskirjeen ja liittyneet postituslistalle.

 

1.3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja suostumuksen perusteella.

Asiakassuhde muodostuu, kun on luonut tilin ajanvarausjärjestelmään palvelujen varaamista varten.

Pelkkä suostumus muodostuu, kun esimerkiksi tilaa uutiskirjeen tai muilla tavoin suostuu markkinointi- tai muuhun viestintään (esimerkiksi täyttämällä lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia tai viestiä).

 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen: palveluiden varaus, varaustietojen lähettäminen, varatusta palvelusta tiedottaminen, sähköposteihin vastaaminen, kurssien osallistujalistojen luominen.
 • osallistujalistat säilytetään, mikäli joku asiakkaista joskus haluaa hakea 5Rhythms-opettajakoulutukseen, jotta voidaan todentaa, millä tunneilla tai kursseilla hän on ollut läsnä. Tämä tehdään vain asiakkaan omasta pyynnöstä (erillinen palvelumaksu).
 • palvelujen markkinointi (postituslista)
 • asiakkaan luvalla asiakkaan antamaa palautetta voidaan käyttää markkinoinnissa asiakaskokemuksena (esim. nettisivuilla tai Facebook-tapahtumassa). Asiakkaan antamat palautteet ja yhteydenotot ovat aina täysin luottamuksellista eikä niitä koskaan käytetä missään julkisessa yhteydessä ilman asiakkaan lupaa.

 

1.5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
Asiakastiedot
 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Asiakaspalaute (mikäli asiakas on antanut luvan palautteensa käyttöön referenssinä)

 

1.6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@valontaival.com

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

1.7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan:

 • Asiakkaalta itseltään suoraan ajanvarausjärjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muissa vastaavissa tilanteissa, jossa jäsen luovuttaa tietojaan
 • Asiakkaalle lähetettyihin viesteihin reagoimisesta ja osallistumisista yrityksen tapahtumiin

 

1.8. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Jos asiakas on osallistunut Karoliinan järjestämälle kansainvälisen opettajan kurssille, voidaan asiakkaan tiedot luovuttaa opettajalle hänen postituslistaansa varten, mikäli asiakas antaa suostumuksen.

Asiakastietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa vakuutusyhtiölle esimerkiksi kurssin aikana tapahtuneen tapaturman yhteydessä.

Visma Passelilta alihankintana ostettu ajanvarausjärjestelmä käyttää sellaisia pilvipalveluja, jolloin asiakastietoja saattaa olla EU:n ulkopuolella tallennettuina. Silloin kun alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, Visma varmistaa vastaavien kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet sinun tai asiakkaidemme puolesta Privacy Shield -järjestelyn (Yhdysvallat) tai EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

 

1.9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakas voi itse poistaa oman asiakastilinsä ajanvarausjärjestelmästä tai pyytää sen poistamista. Postituslistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

1.10. Henkilötietojen käsittelijät

Karoliina Valontaival pääsääntöisesti käsittelee henkilötietoja Dancing From Within -yrityksen puolesta. Kurssiapulaiset käsittelevät henkilötietoja esimerkiksi tuntien ja työpajojen yhteydessä tarkistessaan, ketkä ilmoittautuneet asiakkaat ovat saapuneet paikalle. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ajanvarausjärjestelmää hallinnoi Visma Passeli Oy. Tämä yritys käsittelee asiakasrekisterimme asiakastietoja vain ja ainoastaan jos Dancing From Within ottaa yhteyttä ja esimerkiksi pyytää apua jonkun varauksen hoitamisessa tai ongelman ratkomisessa. Visma Passeli Oy ei koskaan ota suoraan yhteyttä asiakkaisiin. Kaikilla Visma Passeli Oy:n työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Visma Passeli Oy kerää anonyymisti dataa asiakkaista analysointi- ja tilastotarkoituksiin eikä tästä datasta ole mahdollista tunnistaa yksittäistä asiakasta. Lue Visma Passelin tietosuojaseloste suoraan täältä.

Kirjanpitoa hoitaa LemonTree Oy, jolla on pääsy laskutus- ja kirjanpitojärjestelmään, mutta ei asiakasrekisteriin.

Käytämme sähköpostipalveluna MailChimpiä. Kaikki henkilötietosi ovat kuitenkin vain meidän käytössämme ja MailChimp toimii palveluntarjoajana. MailChimpillä on omat tietosuojaselosteet, jotka koskevat heidän palveluaan.

 

1.11. Alihankkijat ja tietojen vienti

Dancing From Within muutamia kolmansia osapuolia liiketoimintaprosessiensa tukemiseen ja tarjoamiseen. Näihin kolmansiin osapuoliin kuuluvat, mutta eivät rajoitu niihin:

Visma Passeli Oy: Digital Booker -ajanvarausjärjestelmä
MailChimp: postituslista
Google: sähköposti, osa asiakasrekisteristä (esimerkiksi osallistujalistat kursseille)
Facebook
Instagram
Youtube
Seravo: webhotelli ja domainit
Lemon Tree oy: kirjanpito

Dancing From Within ei siirrä tenkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Visma Passelilta alihankintana ostettu ajanvarausjärjestelmä kuitenkin käyttää sellaisia pilvipalveluja, jolloin asiakastietoja saattaa olla EU:n ulkopuolella tallennettuina. Silloin kun alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, Visma varmistaa vastaavien kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet sinun tai asiakkaidemme puolesta Privacy Shield -järjestelyn (Yhdysvallat) tai EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

 

1.12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

1.13. Evästeet

Kun vierailet verkkosivuillamme, tietokoneeseesi saatetaan tallentaa joitakin tietoja ”evästeen” muodossa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää tietoja ja joka on tallennettu tietokoneeseesi. Evästeitä käytetään yksinomaan teknisiin tarkoituksiin verkkosivujen käytön helpottamiseksi. Evästeet voivat olla esimerkiksi tiedostoja, jotka tallennetaan pysyvästi tietokoneeseesi. Näitä evästeitä voidaan tämän jälkeen käyttää verkkosivun mukauttamiseen käyttäjän valintojen ja kiinnostuksenaiheiden mukaan. Yleisin evästetyyppi on ”istuntoeväste”. Kun vierailet verkkosivulla, näitä istuntoevästeitä välitetään tietokoneesi ja palvelimen välillä tietojen käsittelyä varten. Istuntoevästeet poistetaan, kun suljet verkkoselaimen. ”Pysyvä eväste” puolestaan tallennetaan levylle, ja se säilyy, vaikka selain suljettaisiin.

Käytämme evästeitä kävijöitä koskevien tilastojen keräämiseen ja asetuksiasi koskevien tietojen tallentamiseen, kun siirryt verkkosivuilla. Näin pyrimme kohdistamaan tietoja kävijöillemme mahdollisimman mielekkäästi. Ellei toisin ole ilmoitettu, emme milloinkaan käytä evästeitä henkilötietojen keräämiseen.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä verkkosivuillamme, voit määrittää selaimesi hylkäämään evästeet muokkaamalla selaimen asetuksiasi. Tällöin emme kuitenkaan voi taata, että verkkosivujemme kaikki toiminnot toimivat tarkoittamallamme tavalla. Toimet, joilla evästeet hylätään, määräytyvät käytössä olevan verkkoselaimen mukaan. Lisätietoja saat selaimesi mukana toimitetuista tiedoista.

 

1.14. Sosiaalinen media

Verkkosivuilla voidaan käyttää yhteisöpalveluiden pienoisohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat helposti käsitellä sivuston sisältöä erilaisissa yhteisöpalveluissa (kuten Facebookissa, YouTubessa, Twitterissä tai LinkedIn-palvelussa). Lisätietoja tietojen keruutavoista, kerättävistä tiedoista ja kyseisten kolmansien osapuolten määrittämistä evästeistä on asiaankuuluvien yhteisöpalveluiden tietosuojatiedoissa.

Lisäyspainikkeiden avulla verkkosivustojen omistajat voivat helposti jakaa sisältöä yhteisöpalveluiden välityksellä, sähköpostitse tai lisäämällä sivu kirjanmerkkeihin. Painikkeista saa tilastotietoja kirjanmerkin lisäämisestä ja käyttäjien jakamistoiminnoista. Niiden avulla kävijät voivat levittää nopeasti sanaa sivustoista, mikä parantaa niiden suosiota ja sijoittumista hakutoiminnoissa.

 

1.15. Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, kuten yhteistyökumppanien sivustoihin. Tällaiset kolmansien osapuolten sivustot eivät ole hallinnassamme, eikä tämä tietosuojakäytäntö koske niitä. Jos käytät muita verkkosivustoja toimittamiemme linkkien kautta, kyseisten verkkosivustojen omistajat voivat kerätä henkilötietojasi. Varmista, että hyväksyt tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöt, ennen kuin lähetät niihin henkilötietojasi.

2. TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

2.1. LOGOT JA TAVARAMERKIT:

Tavaramerkki on sana, logo, tunnuslause, väri tai muoto, jonka avulla tuotteen tai palvelun alkuperä voidaan tunnistaa ja erottaa muista.

Tällä sivustolla käytetään sekä Karoliina Valontaipaleen omaa logoa ja tavaramerkkejä että 5Rhythms®-tavaramerkkiä ja logoa, jotka ovat 5Rhythms Globalin omistamia (ml. 5Rhythms®, Wave, Heartbeat, Cycles).

Karoliina Valontaipaleella on lisenssi ja lupa käyttää 5Rhythms®-tavaramerkkiä ja logoa, sillä hän on käynyt sertifioitu ja akkreditoitu 5Rytmiä®-opettaja.

Ellei tällä sivustolla ole toisin ilmoitettu, kaikki tavaramerkit, tuotenimet ja yritysten logot ovat 5Rhythms Globalin tai Karoliina Valontaipaleen omaisuutta ja immateriaalioikeuksiin liittyvien lakien suojaamia. Näitä tavaramerkkejä, tuotenimiä ja yritysten logoja ei saa käyttää millään tavoin ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

2.2. VERKKOSIVUSTON TEKIJÄNOIKEUDET:

Näiden verkkosivujen tekijänoikeudet, mukaan lukien rajoituksitta kaikki asiakirjat, tiedostot, tekstit, grafiikat, laitteet, äänet ja audiovisuaaliset osat, ovat Karoliina Valontaipaleen omaisuutta sekä Suomen ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamia. (Kaikki oikeudet pidätetään.)

Verkkosivuja tai mitään niiden osia, lukuun ottamatta jäljempänä mainittua poikkeusta, ei saa tuottaa uudelleen, jäljentää, kopioida, siirtää, jakaa, tallentaa tai muulla tavoin käyttää kaupallisesti ilman Karoliina Valontaipaleelta etukäteen saatua lupaa. Muutosten tekeminen näiden verkkosivujen sisältöön on ehdottomasti kiellettyä.

2.3. VERKKOSIVUSTON VALOKUVAT:

Sivustolla käytetyt valokuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamia ja kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston valokuvista suurin osa © Veera Tiainen, muutamin poikkeuksin (nämä mainittu kuvan yhteydessä). Kuvia ei saa tallentaa, kopioida, muokata, käyttää muussa kontekstissa tai tarkoituksessa (kaupallisessa tai ei-kaupallisessa) ilman etukäteen pyydettyä kirjallista lupaa.

2.4. MUSIIKKI:

Käytämme musiikkia tanssitunneilla ja -työpajoissa sekä saatamme jakaa näitä soittolistoja verkossa mm. Mixcloud-palvelun kautta. Pidämme huolen myös artistien tekijänoikeuksista, koska musiikki on niin valtava osa kokemusta tanssilattialla. Musiikkiluvat (Teosto ja Gramex) ovat kunnossa ja soitamme vain laillisesti ostettua musiikkia.

3. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Vaikka olemme kaikin tavoin pyrkineet varmistamaan tämän sivuston tietojen paikkansapitävyyden, esitämme tiedot vakuudetta ja irtisanoudumme sekä suorasta että epäsuorasta vastuusta koskien tarjottujen tietojen täsmällisyyttä, täydellisyyttä ja ajantasaisuutta. Hyväksyt sen, että käytät tätä sivustoa ja sillä olevia linkkejä ja ilmoitettuja tietoja kokonaan omalla vastuullasi. Emme myöskään vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, ja niille tältä sivustolta johtavat linkit tarjotaan vain käyttäjän avuksi. Tällä sivustolla oleva aineisto, mukaan lukien millä tahansa valontaival.com -sivulla olevat tekstit, kuvat, grafiikka ja kaaviot, saattaa sisältää teknisiä virheitä, lyöntivirheitä tai muunlaisia virheitä tai epätarkkuuksia, emmekä vastaa näistä virheistä.

Karoliina Valontaival myös nimenomaisesti irtisanoutuu vastuusta koskien sen sivustojen mahdollista virustartuntaa tai muun tarttuvan tai haitallisen tartunnan läsnäoloa sivustolla; samoin se irtisanoutuu yrityksen sivuilla tarjottujen tietojen keskeytyksettömyyttä ja virheettömyyttä koskevasta vastuusta.

Karoliina Valontaival tai kukaan yrityksen yhteydessä toimiva henkilö tai mikään sen yhteydessä toimiva yritys ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että käytät tai et kykene käyttämään tätä sivustoa tai tällä sivustolla tarjottuja tietoja, sisältöjä, palveluita tai muuta aineistoa.

Karoliina Valontaival pidättää itsellään oikeuden muuttaa, lisätä ja/tai poistaa tietoja sivustolta (tämä vastuuvapautuslauseke mukaan lukien) milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Karoliina Valontaival ei ole velvollinen päivittämään sivustoa tai sillä tarjottuja tietoja.

4. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Jos muutamme tietosuojaselostetta, julkaisemme päivitetyn selosteen täällä yhdessä uuden version päiväyksen kanssa. Suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen säännöllisesti. Jos teemme sellaisia olennaisia muutoksia tietosuojaselosteeseemme, jotka muuttavat tietosuojakäytäntöjämme merkittävästi, voimme myös ilmoittaa tästä sinulle muulla tavalla, kuten esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksen konsernin  sivustolla ja/tai sosiaalisessa mediassa ennen muutosten voimaantuloa.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 17.9.2020.