Minusta

Hei! Olen Karoliina Valontaival.

Olen Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa sertifioitu 5Rhythms®- eli 5Rytmiä-opettaja sekä pioneeri suomalaisen luovan tanssin ja tanssimeditaation kentällä. Löysin 5Rytmiä-tanssin vuonna 2005 asuessani ja opiskellessani Edinburghissa, Skotlannissa. Palattuani Suomeen kaipasin tanssia kovasti. Tanssin tarpeen pakottamana aloin vuonna 2012 tuoda kansainvälisiä huippuopettajia Suomeen ja luoda Suomeen 5Rytmiä-tanssiyhteisöä. Vuonna 2015 kouluttauduin 5Rhythms® Spaceholderiksi ja aloin pitää ei-ohjattuja viikkotunteja Helsingissä. Valmistuin sertifioiduksi 5Rytmiä-opettajaksi vuonna 2018 ja olen opettanut päätoimisesti keväästä 2019.

Opetustyylini on lempeä, sydämellinen ja intuitiivinen. Minusta löytyy sekä pehmeyttä että voimaa. Ohjeistuksessani olen selkeä ja tarkka sekä samaan aikaan jätän paljon tilaa jokaisen omalle luovuudelle, ilmaisulle ja valinnoille. Tarjoan sopivasti haastetta ja kannustan rohkeuteen, jotta on mahdollista oppia uutta niin itsestään kuin 5Rytmistä harjoituksena.

Taustaltani olen joogaopettaja, opiskellut teatteria ja draama sekä toiminut ympäristökasvattajana lasten ja nuorten parissa 10 vuotta. Alunperin olen Edinburghin yliopistosta valmistunut kemian maisteri. Olen asunut 10 vuotta ulkomailla, mikä on tuonut kielitaidon lisäksi monikulttuurisuutta ja avarakatseisuutta elämääni. Olen utelias oppimisprosessien luomisesta, kehollisuudesta, ihmisenä olemisesta, inhimillisestä kasvusta ja luovuudesta.

Tavoitteeni

Opetukseni tavoitteet kiteytyvät kolmeen ydinasiaan:

1

Saapuminen kotiin omaan kehoon.
Positiivinen kehosuhde on korvaamaton peruste niin fyysiselle terveydelle kuin mielenterveydelle ja merkityksellisille ihmissuhteille.

2

Tanssi ja luovuus kuuluvat kaikille.
Tavoitteenani on tehdä kynnyksestä mahdollisimman matala, jotta tanssi on helposti lähestyttävää, hauskaa, hikistä ja henkinen voimavara kenelle tahansa. Myös kömpelöt ja rytmitajuttomat tervetuloa!

3

Turvallisen, hyväksyvän ja juurevan tilan luominen.
Turvallinen tila mahdollistaa rentoutumisen, avautumisen uudelle sekä sopivassa kohdassa oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumisen. Lupa olla, sallivuus ja avoimuus mahdollistavat eheytymisen ja palautumisen.

Inspiroivat musiikkivalinnat

Tanssituntia opettaessa toimin samalla DJ:nä. Tunneillani on aina takuu­varmasti kutkuttavat gruuvit, sheikattavat biitit sekä liikkeen moni­puoli­suuteen ja ihmettelyyn kutsuvat sävelet. Musiikilla loihdin taian­omaisen kudelman, jolla sanat­tomasti kannat­telen ja kuljetan ryhmää ja tanssia.

Elämän kaikki värit

Minua 5Rytmiä-tanssissa viehättää muun muassa sen tuoma vapauden kokemus, jatkuva oppiminen ja luovuuden tarjoamat mahdol­lisuudet. Pidän kokonais­valtaisuudesta: kertalaakista saan liikuntaa, taidetta, terapiaa, omaa aikaa ja sosiaa­lisuutta, kääräistynä ihanaan hikiseen pakettiin. Kehon rehel­lisyys puhut­telee minua myös. Keho ei valehtele: se kertoo suoraan tietoa tästä hetkestä ja antaa avaimet läsnä­oloon. Se, mitä löydän tai kuulen, ei aina ole miellyttävää tai helppoa, mutta silti voin tanssin avulla löytää siitä kau­neutta tai merkityk­sellisyyttä. 5Rytmiä-tanssi on avannut minua arvos­tamaan (tai vähintäänkin kokemaan) elämän kaikkia värejä ja sävyjä. Tunnen itseni kokonaisemmaksi, inhimillisemmäksi, nöyremmäksi. Olen elossa.

Kokemuksia 5Rytmiä-tanssista