fbpx

Minusta

Hei! Olen Karoliina Valontaival.

Olen Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa sertifioitu 5Rhythms®- eli 5Rytmiä-opettaja sekä pioneeri suomalaisen luovan tanssin ja tanssimeditaation kentällä. Valmistuin opettajaksi vuonna 2018 ja olen opettanut 5Rytmiä päätoimisesti vuodesta 2019.

Opetustyylini on lempeä, sydämellinen ja intuitiivinen. Minusta löytyy sekä pehmeyttä että voimaa. Ohjeistuksessani olen selkeä ja tarkka sekä samaan aikaan jätän paljon tilaa jokaisen omalle luovuudelle, ilmaisulle ja valinnoille. Tarjoan sopivasti haastetta ja kannustan rohkeuteen, jotta on mahdollista oppia uutta niin itsestään kuin 5Rytmistä harjoituksena.

Tavoitteeni

Opetukseni tavoitteet kiteytyvät kolmeen ydinasiaan:

1

Saapuminen kotiin omaan kehoon.
Positiivinen kehosuhde on korvaamaton peruste niin fyysiselle terveydelle kuin mielenterveydelle ja merkityksellisille ihmissuhteille.

2

Tanssi ja luovuus kuuluvat kaikille.
Tavoitteenani on tehdä kynnyksestä mahdollisimman matala, jotta tanssi on helposti lähestyttävää, hauskaa, hikistä ja henkinen voimavara kenelle tahansa. Myös kömpelöt ja rytmitajuttomat tervetuloa!

3

Turvallisen, hyväksyvän ja juurevan tilan luominen.
Turvallinen tila mahdollistaa rentoutumisen, avautumisen uudelle sekä sopivassa kohdassa oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumisen. Lupa olla, sallivuus ja avoimuus mahdollistavat eheytymisen ja palautumisen.

Palautetta opetuksestani

Transformatiivinen matka 5Rytmiä-tanssin parissa

Löysin 5Rytmiä-tanssin sattumalta eräissä juhlissa vuonna 2005 asuessani ja opiskellessani Edinburghissa, Skotlannissa. Siinä kolahti jokin niin syvästi, että menin heti seuraavalla viikolla ensimmäiselle tunnilleni. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Minä ja tanssi olimme odottamaton parivaljakko, sillä olin siihen asti kuvitellut olevani planeetan kömpelöin ihminen. Nautin 5Rytmistä kuitenkin yllätyksekseni niiin paljon, että tanssin paljon ja säännöllisesti monta vuotta. Hiljalleen tanssi alkoi muovata minua ja kääntää elämäni suuntaa. 5Rytmiä on syvästi vaikuttanut elämääni, ihmissuhteisiini ja ihmissuhdetaitoihini, itsetuntemukseeni, ammatilliseen polkuuni sekä ennen kaikkea omaan kehosuhteeseeni. 5Rytmiä on ollut positiivisella tavalla mullistava, transformatiivinen polku.

Palattuani Suomeen kaipasin 5Rytmiä-tanssia kovasti, koska täällä ei sitä ollut. Tanssin tarpeen pakottamana aloin vuonna 2012 tuoda kansainvälisiä huippuopettajia Suomeen ja luoda Suomeen tanssiyhteisöä. Vuonna 2015 kouluttauduin 5Rhythms® Spaceholderiksi ja aloin pitää ei-ohjattuja viikkotunteja Helsingissä. Valmistuin sertifioiduksi 5Rytmiä-opettajaksi vuonna 2018 ja olen opettanut päätoimisesti keväästä 2019.

Inspiroivat musiikkivalinnat

Tanssituntia opettaessa toimin samalla DJ:nä. Tunneillani on aina takuu­varmasti kutkuttavat gruuvit, sheikattavat biitit sekä liikkeen moni­puoli­suuteen ja ihmettelyyn kutsuvat sävelet. Musiikilla loihdin taian­omaisen kudelman, jolla sanat­tomasti kannat­telen ja kuljetan ryhmää ja tanssia.

Elämän kaikki värit

Minua 5Rytmiä-tanssissa viehättää muun muassa sen tuoma vapauden kokemus, jatkuva oppiminen ja luovuuden tarjoamat mahdol­lisuudet. Pidän kokonais­valtaisuudesta: kertalaakista saan liikuntaa, taidetta, terapiaa, omaa aikaa ja sosiaa­lisuutta, kääräistynä ihanaan hikiseen pakettiin. Kehon rehel­lisyys puhut­telee minua myös. Keho ei valehtele: se kertoo suoraan tietoa tästä hetkestä ja antaa avaimet läsnä­oloon. Se, mitä löydän tai kuulen, ei aina ole miellyttävää tai helppoa, mutta silti voin tanssin avulla löytää siitä kau­neutta tai merkityk­sellisyyttä. 5Rytmiä-tanssi on avannut minua arvos­tamaan (tai vähintäänkin kokemaan) elämän kaikkia värejä ja sävyjä. Tunnen itseni kokonaisemmaksi, inhimillisemmäksi, nöyremmäksi. Olen elossa.

Koulutus

MENEILLÄÄN OLEVAT KOULUTUKSET:

2021 –

Psykologian kandidaatti- ja maisteriopinnot (Helsingin yliopisto)

2021 – 2022

Tanssi- ja liiketerapian perusteet (Eino Roiha instituutti)

 

KEHOLLISUUTEEN JA LIIKKEESEEN LIITTYVÄT KOULUTUKSET:

2020: Hengityskoulun ohjaaja, psykofyysinen hengitysterapia (Helsingin seudun kesäyliopisto)

2018 – 2019: Perspectives ongoing group, opettajana Allain Allard (syventävä 5Rhythms-koulutus)

2018: Psykodynaamisen tanssiterapian perusteet, 2 op (Teatterikorkeakoulun avoin yliopisto)

2017 – 2018: 5Rhythms®-opettajakoulutus (5Rhythms® Global)

2015: 5Rhythms® Spaceholder -koulutus (5Rhythms® Global)

2014 – 2016: Iyengarjoogaopettajankoulutus, Level II (Studio Yama, Helsinki)

2010 – 2013: Iyengarjoogaopettajankoulutus, Level I (Studio Yama, Helsinki)

 

MUU KOULUTUS:

Lukuisia ryhmänohjaukseen, ympäristökasvatukseen ja soveltavaan taiteeseen liittyviä kursseja vuosien varrella.

2011 – 2012: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), 1. vuoden opinnot (Metropolia AMK)

2010: Tarinateatteri & ryhmänohjaajuus -erikoistumisopinnot, 30 op (Metropolia AMK)

2004 – 2008: MChem Master in Chemistry with Medicinal & Biological Chemsitry (The University of Edinburgh)