fbpx

Minusta

Hei! Olen Karoliina Valontaival.

Olen Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa sertifioitu 5Rhythms®- eli 5Rytmiä-opettaja sekä pioneeri suomalaisen luovan tanssin ja tanssimeditaation kentällä.

Opetustyylini on lempeä, sydämellinen ja intuitiivinen. Minusta löytyy sekä pehmeyttä että voimaa. Ohjeistuksessani olen selkeä ja tarkka sekä samaan aikaan jätän paljon tilaa jokaisen omalle luovuudelle, ilmaisulle ja valinnoille. Tarjoan sopivasti haastetta ja kannustan rohkeuteen, jotta on mahdollista oppia uutta niin itsestään kuin 5Rytmistä harjoituksena.

Monipuoliset taidot ja tausta opettajana

Opiskelen tällä hetkellä psykofyysistä hengitysterapiaa, joka täydentää osaamistani upeasti ja soveltuu mainiosti tanssin, kehollisuuden ja henkilökohtaisen kasvun työhön. 

Olen asunut elämästäni 10 vuotta ulkomailla, mikä on antanut kielitaidon lisäksi joustavuutta, avarakatseisuutta, elämänkokemusta ja kokemusta monikulttuurisuudesta. Olen hyvin utelias luovuudesta, oppimisprosessien luomisesta ja fasilitoimisesta sekä ihmisenä olemisesta ja kasvamisesta.

Taustaltani olen iyengar-joogaopettaja, opiskellut teatteria ja draama sekä toiminut ympäristökasvattajana lasten ja nuorten parissa 10 vuotta. Nämä antavat syvällistä ymmärrystä yksilö- ja ryhmäprosesseista sekä kehollisista ja luovista menetelmistä. Luonto on hyvin lähellä sydäntäni ja minua kiinnostaa myös luonnon ja positiivisen luontosuhteen tutkitut hyvinvointivaikutukset. Näitä yhdistän myös opetukseeni, esimerkiksi retriiteillä.

Akateeminen koulutukseni on luonnontieteiden parista: valmistuin kemian maisteriksi Edinburghin yliopistosta. Tästä olen saanut selkeyttä, tarkkuutta, kriittistä ajattelua, arvostusta tutkittua tietoa kohtaan, tutkivaa otetta omassa opetuksessani sekä loputonta elämän ja maailman ihmettelyä.

Kaikki nämä monipuoliset koulutustaustat ja kokemukset yhdistyvät ja muodostavat hyvin uniikin opetustyylin, joka on myötätuntoinen, juureva, intuitiivinen, leikkisä ja luova. Taikaa tapahtuu tanssilattioilla joissa opetan ja kannattelen tilaa.

Transformatiivinen matka 5Rytmiä-tanssin parissa

Löysin 5Rytmiä-tanssin sattumalta eräissä juhlissa vuonna 2005 asuessani ja opiskellessani Edinburghissa, Skotlannissa. Siinä kolahti jokin niin syvästi, että menin heti seuraavalla viikolla ensimmäiselle tunnilleni. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Minä ja tanssi olimme odottamaton parivaljakko, sillä olin siihen asti kuvitellut olevani planeetan kömpelöin ihminen. Nautin 5Rytmistä kuitenkin yllätyksekseni niiin paljon, että tanssin paljon ja säännöllisesti monta vuotta. Hiljalleen tanssi alkoi muovata minua ja kääntää elämäni suuntaa. 5Rytmiä on syvästi vaikuttanut elämääni, ihmissuhteisiini ja ihmissuhdetaitoihini, itsetuntemukseeni, ammatilliseen polkuuni sekä ennen kaikkea omaan kehosuhteeseeni. 5Rytmiä on ollut positiivisella tavalla mullistava, transformatiivinen polku.

Palattuani Suomeen kaipasin 5Rytmiä-tanssia kovasti, koska täällä ei sitä ollut. Tanssin tarpeen pakottamana aloin vuonna 2012 tuoda kansainvälisiä huippuopettajia Suomeen ja luoda Suomeen tanssiyhteisöä. Vuonna 2015 kouluttauduin 5Rhythms® Spaceholderiksi ja aloin pitää ei-ohjattuja viikkotunteja Helsingissä. Valmistuin sertifioiduksi 5Rytmiä-opettajaksi vuonna 2018 ja olen opettanut päätoimisesti keväästä 2019.

Tavoitteeni

Opetukseni tavoitteet kiteytyvät kolmeen ydinasiaan:

1

Saapuminen kotiin omaan kehoon.
Positiivinen kehosuhde on korvaamaton peruste niin fyysiselle terveydelle kuin mielenterveydelle ja merkityksellisille ihmissuhteille.

2

Tanssi ja luovuus kuuluvat kaikille.
Tavoitteenani on tehdä kynnyksestä mahdollisimman matala, jotta tanssi on helposti lähestyttävää, hauskaa, hikistä ja henkinen voimavara kenelle tahansa. Myös kömpelöt ja rytmitajuttomat tervetuloa!

3

Turvallisen, hyväksyvän ja juurevan tilan luominen.
Turvallinen tila mahdollistaa rentoutumisen, avautumisen uudelle sekä sopivassa kohdassa oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumisen. Lupa olla, sallivuus ja avoimuus mahdollistavat eheytymisen ja palautumisen.

Inspiroivat musiikkivalinnat

Tanssituntia opettaessa toimin samalla DJ:nä. Tunneillani on aina takuu­varmasti kutkuttavat gruuvit, sheikattavat biitit sekä liikkeen moni­puoli­suuteen ja ihmettelyyn kutsuvat sävelet. Musiikilla loihdin taian­omaisen kudelman, jolla sanat­tomasti kannat­telen ja kuljetan ryhmää ja tanssia.

Elämän kaikki värit

Minua 5Rytmiä-tanssissa viehättää muun muassa sen tuoma vapauden kokemus, jatkuva oppiminen ja luovuuden tarjoamat mahdol­lisuudet. Pidän kokonais­valtaisuudesta: kertalaakista saan liikuntaa, taidetta, terapiaa, omaa aikaa ja sosiaa­lisuutta, kääräistynä ihanaan hikiseen pakettiin. Kehon rehel­lisyys puhut­telee minua myös. Keho ei valehtele: se kertoo suoraan tietoa tästä hetkestä ja antaa avaimet läsnä­oloon. Se, mitä löydän tai kuulen, ei aina ole miellyttävää tai helppoa, mutta silti voin tanssin avulla löytää siitä kau­neutta tai merkityk­sellisyyttä. 5Rytmiä-tanssi on avannut minua arvos­tamaan (tai vähintäänkin kokemaan) elämän kaikkia värejä ja sävyjä. Tunnen itseni kokonaisemmaksi, inhimillisemmäksi, nöyremmäksi. Olen elossa.

Palautetta opetuksestani