Tanssi kehittää itsensä kuuntelemista eli kehon tilan aisteja. Kehollisella tiedolla on valtava merkitys itsetuntemuksen, itsemyötätunnon ja itseilmaisun kannalta.